Thursday, July 24, 2014

’चपाती’चा खेळ

आपलेच खरे सारे ?
मिसळूनि रहा सारे

खेळ दिवसांचा चार
ठेवा विशुध्द आचार

विस्तवाला बाजू ठेवा
वास्तवाचे भान ठेवा

विचारांची धरा कास
’विचारे’ होई विकास

क्षणाचा पुरेल वेळ
क्षणात संपेल खेळ

उतू नका मातू नका
चपातीशी खेळू नका


सुरेश पेठे
२४ जुलै २०१४

1 comment:

Bharatiya Yuva said...

Connect Your Marathi Blog to MarathiBlogs.in And Increase Marathi Visitors.
Buy Marathi Books Online from www.marathiboli.com