Thursday, July 24, 2014

’चपाती’चा खेळ

आपलेच खरे सारे ?
मिसळूनि रहा सारे

खेळ दिवसांचा चार
ठेवा विशुध्द आचार

विस्तवाला बाजू ठेवा
वास्तवाचे भान ठेवा

विचारांची धरा कास
’विचारे’ होई विकास

क्षणाचा पुरेल वेळ
क्षणात संपेल खेळ

उतू नका मातू नका
चपातीशी खेळू नका


सुरेश पेठे
२४ जुलै २०१४

Tuesday, June 4, 2013

आला बाई एकदाचा !
वादळाची चाहूल जरी, घोंगावता वारा
टप टपांची सुरुवात, मना नसे थारा ॥

कडाडला आसमंत, चमकली धरती
घोषा एकच आवाजांचा, खाली अन्‌ वरती ॥

कोरड पडलेली धरा, रापलेले अंग
खळाळत्या जल धारा, त्याचा हवासा संग ॥

आसुसलेले सारेच आणि की भिजलेले
गारा टिपतांना गं, वाकून थकून गेले ॥

सुरेश पेठे
०४ जून २०१३

एक चारॊळी !चंद्र होता साक्षीला पण,
एक मोठी रे समस्या ।

शोधीला दिवस कैसा ?
आज ना रे अमावस्या !!

सुरेश पेठे

१९ ऑगस्ट २०११

( ही चारॊळी लिहून खूप दिवस झालेत पण ह्या ब्लॉगवर टाकली नव्हती , ती आज  ०४ जून २०१३ रोजी टाकीत आहे )

Tuesday, August 28, 2012

वाट


वाट शोधीत येऊनी ,घेतलीय मी गाठ
पाहू ना वाट तुझी ? होऊन गेली पहाट ।।

आता ओढ वाटेची, दाखवशील ना रे तूं ?
वाट लागलीच जरी, आंस तरी परंतू ॥

वाटेत वाटलेले, थकले जणू मी आता
गुंतला कुठे ’वाटा’ड्या, पार समुद्रा साता ॥

सुरेश पेठे
२८-०८-२०१२

Sunday, July 15, 2012

स्वागता तूं मुकशील !
शिडकावा होत होता
ओथंबून आले होते
पण वार्‍या संगे गेले
रे कश्यास आले होते ?

हूर हूर लावायाची
शोभतेस का तुजला ?
का अंत पाहसी आता
धरती होय सुजला

हा हट्ट तुझा कसला
सारी ना रे सुकतील
येशील जेव्हा धो धो
स्वागता तूं मुकशील !

सुरेश पेठे
१५ जुलै २०१२

Friday, June 29, 2012

सांग तरी !

अठ्ठावीस युगे उभा विटेवरी
कंटाळलास, कटी घेउनि करी ?

म्हणे वाट पाहसी पुंडलीकाची
गेल्या कित्येक वार्‍या, ना तू सावरी

भक्तांला ओढ तुझी, तुला ही त्यांची
करेल तुलना, कोणी बरोबरी ?

चवकशी ती केली असशीलच
का अडला पुंडलीक आजवरी ?

पुंडलिका सारखे अनेक भक्त गण
येती भेटाया होऊन वारकरी

पाऊस पाण्याची यंदा नाही बेगमी
तरी ठेविला हवाला तुजवरी

काय चुकले बा सांग तू विठ्ठला
काय करावे, आम्हास सांग तरी !


सुरेश पेठे
आषाढी एकादशी,(२०१२) शके १९३४

Wednesday, August 17, 2011

एकमेव निर्धार !
तुझे हे, अजब नव्हे सरकार ?
मनमोहना, असाच का रे, अधांतरी दरबार  ॥ धृ ॥

सवे घेउनि भ्रष्टाचारी, कधीच ना त्यां आवरी !
भोळी भाबडी जनता इथली तरी करि जयकार   ॥ १ ॥

कसाब आहे इथे जांवई, रोजच मिळे त्यास मलाई
भुकी माणसे बघती तुजकडे मिळेल का आधार   ॥ २ ॥

भ्रष्ट भ्रष्ट जे जे असती, पंक्तीला ते तुझ्याच बसती
एक सूरही ’ विरोधात ’ त्या खपवून नाही घेणार  ॥ ३ ॥

म्हणे आपुले लोकशाहीचे, सरकार इथे आहे जनतेचे
भ्रष्टाचाराचे रूप नव नवे, दाखवीशीस दशावतार   ॥ ४ ॥

जनता इथली मोताद अन्नास, हात लाविशी तरी अण्णास
पापाचे गड्या भरले घडे, आता शीघ्र हो पायउतार  ॥ ५ ॥

असलास कितीही निगरगट्ट , पेटली जनता करी हट्ट
मारीत रट्टा, पुरता गाडू , केलाय एकमेव निर्धार ॥ ६ ॥

सुरेश पेठे
१७ ऑगस्ट २०११